GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
Tắt quảng cáo
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT
DANH SÁCH SỐ MƠ
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 Bị bỏng nước sôi 02
2 Bị bỏng vào đùi 17 - 71
3 Bị bỏng vào mồm 16 - 50 - 15
4 Bị bỏng vào tay 17 - 21
5 Bị con gái bắt nạt 65 - 07
6 Bị đấm 58
7 Bị đánh bằng dao 01 - 12
8 Bị đánh bất ngờ 91 - 41
9 Bị ghép tội 46 - 73 - 21
10 Bị giật dây chuyền 65
11 Bị giật đồng hồ 06 - 41
12 Bị kẻ thù dọa 39 - 72
13 Bị mẹ chửi 16 - 37
14 Bị mẹ chửi rủa 83 - 97
15 Bị phạt 51 - 56
16 Bị tấn công 02 - 05
17 Bị thủ tiêu 06 - 14
18 Bị thương 03 - 90 - 63
19 Bị trấn lột 84 - 85
20 Bị vây đuổi 83 - 38
TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT