GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
Tắt quảng cáo
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT
DANH SÁCH SỐ MƠ
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 Xe máy 42 - 47 - 72
2 Xe ngựa 15 - 52 - 92
3 Xem đá bóng 72 - 96
4 Xem đám ma 25 - 52
5 Xem đánh nhau 89
6 Xem hai bà cãi nhau 08
7 Xem kịch 13 - 63 - 35
8 Xem phim 90 - 78
9 Xì hơi xe 42 - 92
10 Xích lô 18 - 19 - 94
11 Xích mích với bạn 06
12 Xiên cá rô 03 - 05 - 50
13 Xóm cũ 64 - 47
14 Xung phong 92 - 94
15 Yêu 75 - 70
16 Yêu đương 24 - 87 - 86
TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT