GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
Tắt quảng cáo
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT
DANH SÁCH SỐ MƠ
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 Vợ tự tử 08 - 18 - 56
2 Vợ vá nhờ quần áo 07 - 70
3 Vòng hoa 14 - 41
4 93 - 51 - 90 - 09
5 Vua quan 04
6 Vực thẳm 17 - 71
7 Xác chết 12 - 52
8 Xác chết nhiều 07 - 38 - 78
9 Xây bể nước 21 - 32
10 Xây dựng bàn thờ 27 - 72
11 Xây nhà 14 - 16
12 Xây nhà rỡ đi 08 - 10
13 Xe bò ba gác 07 - 87
14 Xe cần cẩu 56 - 65 - 51
15 Xe cấp cứu 05 - 50
16 Xe đạp 02 - 18 - 28
17 Xe điện 01 - 06 - 16
18 Xe đu 31 - 63 - 68
19 Xe hơi 82 - 92
20 Xe lu 31 - 41
TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT