GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
Tắt quảng cáo
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT
DANH SÁCH SỐ MƠ
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 Bát đĩa 85 - 87
2 Bắt được nhiều cá 23 - 65 - 08 - 56
3 Bật lửa 07 - 70 - 75
4 Bất lực 26 - 32
5 Bát ngọc 30 - 70
6 Bát nhang 02 - 52 - 24
7 Bắt rận cho chó 93 - 83
8 Bẻ gẫy đập vỡ 96 - 04
9 Bè gỗ 19 - 69
10 Bẻ ngô 53 - 35
11 Bể nước 62 - 81
12 Bể nước ăn 45 - 62 - 21
13 Bể nuôi cá cảnh 14 - 54
14 Bến xe 58 - 98
15 Bếp củi cháy to 96 - 21
16 Bếp đun 40 - 49
17 Bếp lò 43 - 63 - 83
18 Bẹp lốp xe 58 - 98
19 Bếp lửa 20 - 25 - 54
20 Bị bỏng lửa 69 - 80
TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT