GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 16-11-2017

ĐB 548369
G1 04868
G2 85001
G3 97737 - 59115
G4 53286 - 98426 - 20268 - 20300 - 30543 - 63409 - 00232
G5 8669
G6 8333 - 0359 - 8923
G7 156
Đầu Số Số Đít
0 01; 00; 09 00 0
1 15 01 1
2 26; 23 32 2
3 37; 32; 33 43; 33; 23 3
4 43 4
5 59; 56; 58 15 5
6 69; 68; 68; 69 86; 26; 56 6
7 37 7
8 86 68; 68; 58 8
9 69; 09; 69; 59 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 29 73 ngày
  38 87 ngày
  52 87 ngày
 • 79 87 ngày
  87 94 ngày
  92 101 ngày
 • 03 108 ngày
  35 108 ngày
  76 108 ngày
 • 45 115 ngày
  74 115 ngày
  78 115 ngày
 • 57 129 ngày
  39 143 ngày
  90 150 ngày
 • 20 157 ngày
  84 164 ngày
  89 171 ngày
 • 12 178 ngày
  55 290 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 154 lần
  534 lần
 • 133 lần
  243 lần
 • 333 lần
  683 lần
 • 993 lần
  002 lần
 • 062 lần
  112 lần
 • 192 lần
  232 lần
 • 262 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 89 1.081 ngày
  72 1.095 ngày
  57 1.109 ngày
 • 58 1.144 ngày
  93 1.200 ngày
  70 1.235 ngày
 • 16 1.319 ngày
  04 1.333 ngày
  39 1.347 ngày
 • 07 1.361 ngày
  02 1.403 ngày
  82 1.431 ngày
 • 97 1.599 ngày
  45 1.984 ngày
  08 2.033 ngày
 • 98 2.453 ngày
  46 17.489 ngày
  49 17.489 ngày
 • 85 17.489 ngày
  86 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT