GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 18-11-2017

ĐB 231678
G1 07326
G2 23849
G3 27748 - 99245
G4 15913 - 65345 - 38081 - 33036 - 74221 - 89359 - 06176
G5 5860
G6 0931 - 7631 - 8833
G7 055
Đầu Số Số Đít
0 60 0
1 13 81; 21; 31; 31 1
2 26; 21 2
3 36; 31; 31; 33 13; 33 3
4 49; 48; 45; 45 74 4
5 59; 55 45; 45; 55 5
6 60 26; 36; 76 6
7 78; 76; 74 7
8 81 78; 48 8
9 49; 59 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 88 64 ngày
  69 71 ngày
  73 71 ngày
 • 95 71 ngày
  18 78 ngày
  53 85 ngày
 • 64 85 ngày
  62 92 ngày
  68 99 ngày
 • 71 99 ngày
  67 106 ngày
  07 113 ngày
 • 27 113 ngày
  52 113 ngày
  03 120 ngày
 • 05 120 ngày
  61 127 ngày
  90 127 ngày
 • 82 134 ngày
  54 155 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 384 lần
  133 lần
 • 313 lần
  363 lần
 • 423 lần
  453 lần
 • 873 lần
  062 lần
 • 102 lần
  162 lần
 • 262 lần
  302 lần
 • 322 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 37 981 ngày
  17 1.002 ngày
  97 1.058 ngày
 • 13 1.079 ngày
  36 1.107 ngày
  11 1.135 ngày
 • 99 1.163 ngày
  16 1.177 ngày
  25 1.471 ngày
 • 39 1.492 ngày
  88 1.541 ngày
  49 1.562 ngày
 • 77 1.611 ngày
  34 2.003 ngày
  69 2.010 ngày
 • 08 2.220 ngày
  21 2.241 ngày
  19 17.489 ngày
 • 53 17.489 ngày
  58 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT