GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 14-11-2017

ĐB 446716
G1 97724
G2 76659
G3 38966 - 92971
G4 38403 - 99082 - 51792 - 38856 - 67724 - 79147 - 96893
G5 5954
G6 4106 - 6654 - 9926
G7 726
Đầu Số Số Đít
0 03; 06 0
1 16 71 1
2 24; 24; 26; 26 82; 92 2
3 36 03; 93 3
4 47 24; 24; 54; 54 4
5 59; 56; 54; 54 5
6 66 16; 66; 56; 06; 26; 26; 36 6
7 71 47 7
8 82 8
9 92; 93 59 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 25 68 ngày
  27 68 ngày
  37 68 ngày
 • 32 75 ngày
  55 75 ngày
  73 75 ngày
 • 81 75 ngày
  96 75 ngày
  53 82 ngày
 • 75 82 ngày
  01 96 ngày
  12 96 ngày
 • 21 103 ngày
  77 110 ngày
  85 110 ngày
 • 50 124 ngày
  74 124 ngày
  84 138 ngày
 • 08 159 ngày
  34 201 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 163 lần
  423 lần
 • 052 lần
  072 lần
 • 102 lần
  152 lần
 • 242 lần
  262 lần
 • 432 lần
  472 lần
 • 482 lần
  522 lần
 • 542 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 49 1.174 ngày
  84 1.195 ngày
  98 1.265 ngày
 • 77 1.314 ngày
  96 1.489 ngày
  86 1.517 ngày
 • 74 1.930 ngày
  81 1.979 ngày
  70 2.049 ngày
 • 13 2.056 ngày
  37 2.119 ngày
  45 2.147 ngày
 • 48 2.231 ngày
  18 17.489 ngày
  31 17.489 ngày
 • 43 17.489 ngày
  59 17.489 ngày
  63 17.489 ngày
 • 72 17.489 ngày
  73 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT