GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 16-11-2017

ĐB 625704
G1 35154
G2 99286
G3 23305 - 92533
G4 39053 - 05332 - 23070 - 99866 - 91054 - 97689 - 75737
G5 0719
G6 5672 - 3095 - 7499
G7 668
Đầu Số Số Đít
0 04; 05 70 0
1 19 1
2 32; 72 2
3 33; 32; 37 33; 53 3
4 04; 54; 54 4
5 54; 53; 54 05; 95 5
6 66; 68; 66 86; 66; 66 6
7 70; 72 37 7
8 86; 89 68 8
9 95; 99 89; 19; 99 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 21 66 ngày
  60 66 ngày
  64 66 ngày
 • 71 66 ngày
  83 66 ngày
  87 66 ngày
 • 88 66 ngày
  94 66 ngày
  41 73 ngày
 • 57 73 ngày
  34 87 ngày
  01 101 ngày
 • 38 108 ngày
  46 108 ngày
  93 108 ngày
 • 00 115 ngày
  31 115 ngày
  98 115 ngày
 • 96 185 ngày
  91 192 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 155 lần
  324 lần
 • 053 lần
  193 lần
 • 433 lần
  543 lần
 • 663 lần
  903 lần
 • 102 lần
  112 lần
 • 132 lần
  262 lần
 • 332 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 48 1.151 ngày
  03 1.179 ngày
  72 1.200 ngày
 • 13 1.263 ngày
  09 1.319 ngày
  14 1.361 ngày
 • 45 1.396 ngày
  82 1.438 ngày
  64 1.578 ngày
 • 52 1.585 ngày
  17 2.075 ngày
  23 2.152 ngày
 • 68 2.201 ngày
  02 2.299 ngày
  49 2.376 ngày
 • 61 2.446 ngày
  37 2.453 ngày
  27 17.489 ngày
 • 75 17.489 ngày
  77 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT