GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Phú Yên ngày 13-11-2017

ĐB 239252
G1 88344
G2 53089
G3 07985 - 99548
G4 28760 - 97264 - 05012 - 83173 - 75928 - 88199 - 25559
G5 0686
G6 0457 - 0945 - 3003
G7 371
Đầu Số Số Đít
0 03 60 0
1 12; 13 71 1
2 28 52; 12 2
3 73; 03; 13 3
4 44; 48; 45 44; 64 4
5 52; 59; 57 85; 45 5
6 60; 64 86 6
7 73; 71 57 7
8 89; 85; 86 48; 28 8
9 99 89; 99; 59 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 53 76 ngày
  55 76 ngày
  68 76 ngày
 • 74 76 ngày
  75 76 ngày
  95 76 ngày
 • 20 83 ngày
  00 97 ngày
  65 97 ngày
 • 01 111 ngày
  67 111 ngày
  15 118 ngày
 • 31 125 ngày
  05 160 ngày
  23 188 ngày
 • 26 188 ngày
  94 209 ngày
  14 216 ngày
 • 27 244 ngày
  72 293 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 033 lần
  733 lần
 • 022 lần
  042 lần
 • 122 lần
  242 lần
 • 282 lần
  382 lần
 • 432 lần
  442 lần
 • 452 lần
  502 lần
 • 602 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 49 1.182 ngày
  98 1.189 ngày
  13 1.231 ngày
 • 86 1.343 ngày
  43 1.413 ngày
  21 1.427 ngày
 • 50 1.434 ngày
  37 1.448 ngày
  32 1.476 ngày
 • 25 1.623 ngày
  84 1.630 ngày
  04 1.931 ngày
 • 95 1.952 ngày
  72 2.197 ngày
  20 17.489 ngày
 • 46 17.489 ngày
  48 17.489 ngày
  71 17.489 ngày
 • 82 17.489 ngày
  96 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT