GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 12-11-2017

ĐB 211319
G1 87820
G2 56137
G3 28829 - 70271
G4 69953 - 63828 - 66459 - 11880 - 77919 - 30154 - 26573
G5 8827
G6 8344 - 7735 - 6561
G7 999
Đầu Số Số Đít
0 03 20; 80 0
1 19; 19 71; 61 1
2 20; 29; 28; 27 2
3 37; 35 53; 73; 03 3
4 44 54; 44 4
5 53; 59; 54 35 5
6 61 6
7 71; 73 37; 27 7
8 80 28 8
9 99 19; 29; 59; 19; 99 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 09 70 ngày
  47 77 ngày
  55 77 ngày
 • 41 84 ngày
  05 91 ngày
  62 105 ngày
 • 48 112 ngày
  49 112 ngày
  60 112 ngày
 • 67 119 ngày
  91 119 ngày
  30 126 ngày
 • 52 133 ngày
  23 154 ngày
  69 154 ngày
 • 72 154 ngày
  15 161 ngày
  51 161 ngày
 • 38 168 ngày
  45 189 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 994 lần
  103 lần
 • 173 lần
  193 lần
 • 313 lần
  373 lần
 • 122 lần
  262 lần
 • 272 lần
  332 lần
 • 342 lần
  352 lần
 • 442 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 17 1.225 ngày
  92 1.260 ngày
  91 1.316 ngày
 • 47 1.344 ngày
  30 1.386 ngày
  74 1.393 ngày
 • 36 1.428 ngày
  69 1.463 ngày
  98 1.561 ngày
 • 83 1.617 ngày
  70 1.638 ngày
  72 1.652 ngày
 • 67 1.967 ngày
  64 2.051 ngày
  26 2.233 ngày
 • 03 2.380 ngày
  05 17.489 ngày
  20 17.489 ngày
 • 40 17.489 ngày
  66 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT