GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 13-11-2017

ĐB 242294
G1 25946
G2 50258
G3 52475 - 44236
G4 40833 - 98080 - 30403 - 90240 - 54650 - 68518 - 17429
G5 1982
G6 1575 - 6026 - 3109
G7 896
Đầu Số Số Đít
0 03; 09 80; 40; 50 0
1 18 1
2 29; 26 82 2
3 36; 33 33; 03 3
4 46; 40 94 4
5 58; 50 75; 75; 95 5
6 46; 36; 26; 96 6
7 75; 75 7
8 80; 82 58; 18 8
9 94; 96; 95 29; 09 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 34 69 ngày
  87 69 ngày
  90 69 ngày
 • 60 76 ngày
  86 76 ngày
  35 83 ngày
 • 78 83 ngày
  97 83 ngày
  08 90 ngày
 • 30 90 ngày
  41 90 ngày
  72 90 ngày
 • 54 97 ngày
  16 104 ngày
  47 104 ngày
 • 59 104 ngày
  15 111 ngày
  79 111 ngày
 • 22 146 ngày
  85 209 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 754 lần
  193 lần
 • 002 lần
  032 lần
 • 102 lần
  172 lần
 • 182 lần
  322 lần
 • 362 lần
  462 lần
 • 502 lần
  582 lần
 • 692 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 47 1.210 ngày
  69 1.217 ngày
  85 1.315 ngày
 • 00 1.413 ngày
  76 1.420 ngày
  24 1.462 ngày
 • 90 1.525 ngày
  61 1.644 ngày
  04 1.931 ngày
 • 81 1.945 ngày
  99 2.092 ngày
  26 2.295 ngày
 • 93 2.435 ngày
  05 2.505 ngày
  23 17.489 ngày
 • 39 17.489 ngày
  41 17.489 ngày
  79 17.489 ngày
 • 83 17.489 ngày
  86 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT