GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Gia Lai ngày 17-11-2017

ĐB 640891
G1 74557
G2 65880
G3 89825 - 10091
G4 45537 - 76383 - 10169 - 18483 - 28570 - 42934 - 39755
G5 7838
G6 4325 - 7190 - 1735
G7 361
Đầu Số Số Đít
0 80; 70; 90 0
1 91; 91; 61 1
2 25; 25 2
3 37; 34; 38; 35 83; 83 3
4 34 4
5 57; 55; 58 25; 55; 25; 35 5
6 69; 61 6
7 70 57; 37 7
8 80; 83; 83 38; 58 8
9 91; 91; 90 69 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 65 58 ngày
  20 65 ngày
  39 65 ngày
 • 85 65 ngày
  11 72 ngày
  12 72 ngày
 • 36 72 ngày
  51 72 ngày
  59 79 ngày
 • 73 86 ngày
  86 86 ngày
  94 93 ngày
 • 03 100 ngày
  32 100 ngày
  47 121 ngày
 • 97 128 ngày
  62 149 ngày
  88 156 ngày
 • 64 177 ngày
  79 247 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 153 lần
  293 lần
 • 433 lần
  583 lần
 • 703 lần
  893 lần
 • 002 lần
  192 lần
 • 242 lần
  252 lần
 • 272 lần
  312 lần
 • 342 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 81 1.003 ngày
  79 1.080 ngày
  30 1.087 ngày
 • 39 1.129 ngày
  53 1.150 ngày
  28 1.171 ngày
 • 31 1.255 ngày
  36 1.276 ngày
  78 1.297 ngày
 • 64 1.388 ngày
  54 1.486 ngày
  86 1.640 ngày
 • 33 2.011 ngày
  67 2.039 ngày
  21 2.466 ngày
 • 17 17.489 ngày
  47 17.489 ngày
  48 17.489 ngày
 • 56 17.489 ngày
  98 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT