GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Đăk Lăk ngày 14-11-2017

ĐB 899309
G1 39709
G2 92511
G3 41311 - 20674
G4 94365 - 28158 - 59780 - 31567 - 21609 - 81803 - 26992
G5 1440
G6 4714 - 2733 - 6508
G7 733
Đầu Số Số Đít
0 09; 09; 09; 03; 08 80; 40; 90 0
1 11; 11; 14 11; 11 1
2 92 2
3 33; 33 03; 33; 33 3
4 40 74; 14 4
5 58 65 5
6 65; 67 6
7 74 67 7
8 80 58; 08 8
9 92; 90 09; 09; 09 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 96 61 ngày
  98 61 ngày
  99 61 ngày
 • 07 68 ngày
  75 68 ngày
  21 82 ngày
 • 24 82 ngày
  57 96 ngày
  05 103 ngày
 • 18 103 ngày
  20 103 ngày
  26 124 ngày
 • 53 124 ngày
  77 131 ngày
  06 166 ngày
 • 60 166 ngày
  12 180 ngày
  34 208 ngày
 • 97 208 ngày
  48 292 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 095 lần
  033 lần
 • 403 lần
  583 lần
 • 082 lần
  112 lần
 • 142 lần
  322 lần
 • 332 lần
  522 lần
 • 542 lần
  612 lần
 • 742 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 27 1.202 ngày
  03 1.223 ngày
  97 1.230 ngày
 • 33 1.349 ngày
  69 1.363 ngày
  78 1.370 ngày
 • 65 1.440 ngày
  36 1.447 ngày
  25 1.496 ngày
 • 28 1.566 ngày
  07 1.944 ngày
  24 1.958 ngày
 • 74 2.014 ngày
  88 2.021 ngày
  19 2.028 ngày
 • 39 2.168 ngày
  05 2.315 ngày
  06 17.489 ngày
 • 21 17.489 ngày
  57 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT