GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 18-11-2017

ĐB 398487
G1 43827
G2 38461
G3 56332 - 41916
G4 39752 - 51062 - 33063 - 89375 - 83765 - 83205 - 65310
G5 5864
G6 6469 - 4795 - 4250
G7 437
Đầu Số Số Đít
0 05 10; 50; 30 0
1 16; 10 61 1
2 27 32; 52; 62 2
3 32; 37; 30 63 3
4 64 4
5 52; 50 75; 65; 05; 95 5
6 61; 62; 63; 65; 64; 69 16 6
7 75 87; 27; 37 7
8 87 8
9 95 69 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 98 71 ngày
  00 78 ngày
  19 78 ngày
 • 99 78 ngày
  13 85 ngày
  82 85 ngày
 • 07 92 ngày
  08 92 ngày
  23 92 ngày
 • 03 99 ngày
  17 99 ngày
  89 99 ngày
 • 91 99 ngày
  28 106 ngày
  66 106 ngày
 • 76 106 ngày
  68 120 ngày
  18 141 ngày
 • 24 141 ngày
  83 267 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 755 lần
  614 lần
 • 113 lần
  293 lần
 • 433 lần
  533 lần
 • 733 lần
  773 lần
 • 012 lần
  162 lần
 • 302 lần
  352 lần
 • 422 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 08 1.226 ngày
  11 1.268 ngày
  02 1.282 ngày
 • 70 1.324 ngày
  95 1.408 ngày
  52 1.450 ngày
 • 88 1.499 ngày
  45 1.506 ngày
  30 1.527 ngày
 • 05 1.562 ngày
  41 1.583 ngày
  24 1.604 ngày
 • 15 1.933 ngày
  09 1.982 ngày
  03 2.038 ngày
 • 59 2.066 ngày
  54 2.318 ngày
  55 2.360 ngày
 • 27 17.489 ngày
  96 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT