GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 18-11-2017

ĐB 281361
G1 89241
G2 30340
G3 35978 - 76703
G4 36687 - 75691 - 60107 - 51572 - 01342 - 43885 - 40411
G5 9599
G6 5301 - 8242 - 7046
G7 168
Đầu Số Số Đít
0 03; 07; 01 40 0
1 11 61; 41; 91; 11; 01 1
2 72; 42; 42 2
3 34 03 3
4 41; 40; 42; 42; 46 34 4
5 85 5
6 61; 68 46 6
7 78; 72 87; 07 7
8 87; 85 78; 68 8
9 91; 99 99 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 95 32 ngày
  48 36 ngày
  53 36 ngày
 • 90 36 ngày
  97 36 ngày
  50 39 ngày
 • 29 43 ngày
  57 43 ngày
  70 43 ngày
 • 18 46 ngày
  36 46 ngày
  35 50 ngày
 • 63 53 ngày
  39 60 ngày
  44 60 ngày
 • 93 74 ngày
  14 81 ngày
  45 88 ngày
 • 24 95 ngày
  94 148 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 076 lần
  035 lần
 • 345 lần
  054 lần
 • 224 lần
  584 lần
 • 714 lần
  864 lần
 • 013 lần
  023 lần
 • 123 lần
  173 lần
 • 263 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 63 582 ngày
  82 599 ngày
  03 610 ngày
 • 86 613 ngày
  96 666 ngày
  19 683 ngày
 • 77 711 ngày
  38 715 ngày
  91 739 ngày
 • 48 760 ngày
  29 862 ngày
  92 988 ngày
 • 11 991 ngày
  62 1.009 ngày
  76 1.023 ngày
 • 33 1.033 ngày
  05 1.065 ngày
  90 1.187 ngày
 • 08 1.989 ngày
  89 2.202 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT