GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Bình Định ngày 16-11-2017

ĐB 794265
G1 11531
G2 72756
G3 93408 - 58401
G4 17850 - 12691 - 66125 - 11436 - 69801 - 31835 - 02050
G5 1816
G6 9676 - 0848 - 4730
G7 938
Đầu Số Số Đít
0 08; 01; 01 50; 50; 30 0
1 16 31; 01; 91; 01 1
2 25 2
3 31; 36; 35; 30; 38 3
4 48 4
5 56; 50; 50 65; 25; 35 5
6 65; 66 56; 36; 16; 76; 66 6
7 76 7
8 08; 48; 38 8
9 91 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 95 66 ngày
  41 73 ngày
  71 73 ngày
 • 82 73 ngày
  89 73 ngày
  52 87 ngày
 • 06 94 ngày
  15 94 ngày
  55 94 ngày
 • 64 108 ngày
  37 115 ngày
  60 115 ngày
 • 75 115 ngày
  92 122 ngày
  67 136 ngày
 • 86 192 ngày
  54 199 ngày
  05 206 ngày
 • 97 227 ngày
  42 234 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 014 lần
  143 lần
 • 383 lần
  483 lần
 • 503 lần
  042 lần
 • 272 lần
  302 lần
 • 362 lần
  432 lần
 • 452 lần
  612 lần
 • 802 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 12 1.053 ngày
  70 1.074 ngày
  13 1.109 ngày
 • 95 1.123 ngày
  79 1.186 ngày
  21 1.235 ngày
 • 30 1.277 ngày
  17 1.326 ngày
  86 1.333 ngày
 • 39 1.396 ngày
  83 1.403 ngày
  99 1.424 ngày
 • 48 1.543 ngày
  14 1.984 ngày
  32 2.054 ngày
 • 66 2.215 ngày
  97 2.222 ngày
  19 2.257 ngày
 • 33 17.489 ngày
  62 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT