GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 14-11-2017

ĐB 69324 - 769324
G1 96618
G2 41747
G3 80263 - 45781
G4 80840 - 80559 - 18645 - 09535 - 41675 - 38482 - 09588
G5 0156
G6 3151 - 4326 - 2878
G7 318
Đầu Số Số Đít
0 40 0
1 18; 18 81; 51 1
2 24; 24; 26 82 2
3 35; 37 63 3
4 47; 40; 45 24; 24 4
5 59; 56; 51 45; 35; 75 5
6 63 56; 26 6
7 75; 78 47; 37 7
8 81; 82; 88 18; 88; 78; 18 8
9 59 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 96 61 ngày
  12 68 ngày
  20 68 ngày
 • 54 68 ngày
  65 68 ngày
  67 68 ngày
 • 95 68 ngày
  13 89 ngày
  62 89 ngày
 • 70 89 ngày
  77 89 ngày
  55 96 ngày
 • 72 96 ngày
  85 96 ngày
  39 103 ngày
 • 99 103 ngày
  89 117 ngày
  64 124 ngày
 • 04 138 ngày
  57 187 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 183 lần
  373 lần
 • 523 lần
  813 lần
 • 052 lần
  082 lần
 • 192 lần
  232 lần
 • 302 lần
  352 lần
 • 402 lần
  422 lần
 • 512 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 53 1.132 ngày
  94 1.160 ngày
  54 1.244 ngày
 • 56 1.258 ngày
  03 1.272 ngày
  25 1.293 ngày
 • 20 1.335 ngày
  50 1.559 ngày
  98 1.986 ngày
 • 52 2.035 ngày
  51 2.063 ngày
  75 2.217 ngày
 • 45 2.273 ngày
  17 2.504 ngày
  14 17.489 ngày
 • 43 17.489 ngày
  77 17.489 ngày
  80 17.489 ngày
 • 81 17.489 ngày
  83 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT