GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 17-11-2017

ĐB 46735 - 646735
G1 28411
G2 94737
G3 21279 - 09990
G4 26631 - 69493 - 06961 - 59722 - 60771 - 21756 - 03214
G5 6245
G6 3086 - 7582 - 2760
G7 284
Đầu Số Số Đít
0 02 90; 60 0
1 11; 14 11; 31; 61; 71 1
2 22 22; 82; 02 2
3 35; 35; 37; 31 93 3
4 45 14; 84 4
5 56 35; 35; 45 5
6 61; 60 56; 86 6
7 79; 71 37 7
8 86; 82; 84 8
9 90; 93 79 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 48 58 ngày
  88 58 ngày
  08 65 ngày
 • 54 65 ngày
  91 65 ngày
  92 65 ngày
 • 10 72 ngày
  26 72 ngày
  47 72 ngày
 • 69 72 ngày
  03 79 ngày
  06 86 ngày
 • 15 86 ngày
  74 86 ngày
  81 86 ngày
 • 63 100 ngày
  99 100 ngày
  50 107 ngày
 • 34 114 ngày
  01 177 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 323 lần
  353 lần
 • 583 lần
  022 lần
 • 092 lần
  112 lần
 • 122 lần
  222 lần
 • 292 lần
  302 lần
 • 332 lần
  372 lần
 • 462 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 90 1.143 ngày
  00 1.283 ngày
  05 1.297 ngày
 • 02 1.353 ngày
  52 1.395 ngày
  62 1.430 ngày
 • 77 1.444 ngày
  99 1.458 ngày
  24 1.542 ngày
 • 04 1.990 ngày
  91 2.032 ngày
  74 2.109 ngày
 • 08 2.144 ngày
  40 2.207 ngày
  19 2.242 ngày
 • 01 17.489 ngày
  31 17.489 ngày
  38 17.489 ngày
 • 64 17.489 ngày
  71 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT