GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 17-11-2017

ĐB 43050 - 943050
G1 62673
G2 34878
G3 09631 - 98950
G4 90775 - 53198 - 18276 - 98329 - 19560 - 74418 - 27707
G5 4065
G6 1054 - 7254 - 8096
G7 438
Đầu Số Số Đít
0 07 50; 50; 50; 60 0
1 18 31 1
2 29 72 2
3 31; 38 73 3
4 54; 54 4
5 50; 50; 50; 54; 54 75; 65 5
6 60; 65 76; 96 6
7 73; 78; 75; 76; 72 07 7
8 78; 98; 18; 38 8
9 98; 96 29 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 13 58 ngày
  22 58 ngày
  57 58 ngày
 • 71 58 ngày
  11 72 ngày
  42 72 ngày
 • 74 72 ngày
  68 79 ngày
  80 79 ngày
 • 09 86 ngày
  26 86 ngày
  06 93 ngày
 • 34 93 ngày
  51 93 ngày
  70 93 ngày
 • 85 100 ngày
  95 107 ngày
  84 156 ngày
 • 52 163 ngày
  66 205 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 245 lần
  733 lần
 • 773 lần
  893 lần
 • 012 lần
  052 lần
 • 072 lần
  142 lần
 • 182 lần
  212 lần
 • 272 lần
  292 lần
 • 382 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 38 1.024 ngày
  13 1.066 ngày
  19 1.108 ngày
 • 62 1.136 ngày
  98 1.206 ngày
  68 1.304 ngày
 • 21 1.353 ngày
  07 1.360 ngày
  76 1.367 ngày
 • 57 1.374 ngày
  10 1.612 ngày
  28 1.955 ngày
 • 35 1.969 ngày
  74 1.983 ngày
  25 1.997 ngày
 • 30 2.088 ngày
  36 2.249 ngày
  34 17.489 ngày
 • 60 17.489 ngày
  64 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT