GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 12-11-2017

ĐB 67131 - 367131
G1 17582
G2 16996
G3 29868 - 33883
G4 90767 - 78643 - 21291 - 08138 - 94454 - 87466 - 85186
G5 3936
G6 8105 - 2788 - 9962
G7 244
Đầu Số Số Đít
0 05; 08 0
1 31; 31; 91 1
2 82; 62 2
3 31; 31; 38; 36 83; 43 3
4 43; 44 54; 44 4
5 54 05 5
6 68; 67; 66; 62 96; 66; 86; 36 6
7 67 7
8 82; 83; 86; 88 68; 38; 88; 08 8
9 96; 91 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 40 77 ngày
  63 77 ngày
  30 84 ngày
 • 77 84 ngày
  80 84 ngày
  98 84 ngày
 • 04 91 ngày
  11 91 ngày
  60 91 ngày
 • 13 98 ngày
  20 98 ngày
  33 112 ngày
 • 41 112 ngày
  14 119 ngày
  39 119 ngày
 • 15 126 ngày
  24 147 ngày
  90 161 ngày
 • 10 175 ngày
  50 182 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 624 lần
  163 lần
 • 453 lần
  893 lần
 • 953 lần
  062 lần
 • 082 lần
  312 lần
 • 342 lần
  432 lần
 • 442 lần
  462 lần
 • 542 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 92 1.302 ngày
  30 1.358 ngày
  97 1.400 ngày
 • 26 1.407 ngày
  73 1.414 ngày
  29 1.484 ngày
 • 38 1.491 ngày
  19 1.533 ngày
  11 1.582 ngày
 • 60 1.596 ngày
  64 1.610 ngày
  98 1.617 ngày
 • 89 1.624 ngày
  74 1.659 ngày
  56 1.932 ngày
 • 02 1.967 ngày
  07 2.072 ngày
  86 2.135 ngày
 • 66 2.317 ngày
  80 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT