GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 16-11-2017

ĐB 97822 - 497822
G1 79195
G2 22476
G3 21371 - 08044
G4 18164 - 61208 - 26975 - 48840 - 05709 - 21946 - 46629
G5 4435
G6 9521 - 3436 - 6822
G7 419
Đầu Số Số Đít
0 08; 09 40 0
1 19 71; 21 1
2 22; 22; 29; 21; 22 22; 22; 22 2
3 35; 36 3
4 44; 40; 46; 48 44; 64 4
5 95; 75; 35 5
6 64 76; 46; 36 6
7 76; 71; 75 7
8 08; 48 8
9 95 09; 29; 19 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 13 66 ngày
  53 66 ngày
  62 66 ngày
 • 63 66 ngày
  91 73 ngày
  65 80 ngày
 • 54 87 ngày
  61 87 ngày
  86 87 ngày
 • 03 94 ngày
  11 94 ngày
  57 101 ngày
 • 59 101 ngày
  93 108 ngày
  42 115 ngày
 • 39 122 ngày
  67 129 ngày
  81 143 ngày
 • 56 241 ngày
  73 318 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 064 lần
  194 lần
 • 163 lần
  483 lần
 • 753 lần
  042 lần
 • 092 lần
  102 lần
 • 122 lần
  222 lần
 • 282 lần
  292 lần
 • 382 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 05 1.088 ngày
  84 1.123 ngày
  63 1.214 ngày
 • 57 1.242 ngày
  99 1.263 ngày
  44 1.326 ngày
 • 70 1.417 ngày
  97 1.466 ngày
  33 1.571 ngày
 • 38 1.634 ngày
  20 1.970 ngày
  92 1.991 ngày
 • 50 2.082 ngày
  74 2.089 ngày
  46 2.110 ngày
 • 13 2.222 ngày
  66 2.278 ngày
  21 17.489 ngày
 • 32 17.489 ngày
  87 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT