GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 15-11-2017

ĐB 66831 - 366831
G1 20309
G2 47680
G3 56224 - 64736
G4 33146 - 10707 - 20003 - 37926 - 59584 - 31448 - 52095
G5 6282
G6 7656 - 0987 - 5196
G7 039
Đầu Số Số Đít
0 09; 07; 03 80 0
1 31; 31 1
2 24; 26 82 2
3 31; 31; 36; 39 03 3
4 46; 48 24; 84; 64 4
5 56 95 5
6 64 36; 46; 26; 56; 96 6
7 07; 87 7
8 80; 84; 82; 87 48 8
9 95; 96 09; 39 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 22 74 ngày
  50 74 ngày
  51 74 ngày
 • 68 74 ngày
  73 74 ngày
  77 74 ngày
 • 19 81 ngày
  47 81 ngày
  54 81 ngày
 • 38 95 ngày
  75 95 ngày
  61 102 ngày
 • 99 102 ngày
  98 109 ngày
  11 123 ngày
 • 60 123 ngày
  41 158 ngày
  25 165 ngày
 • 74 193 ngày
  55 284 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 566 lần
  063 lần
 • 093 lần
  463 lần
 • 032 lần
  132 lần
 • 162 lần
  282 lần
 • 352 lần
  392 lần
 • 482 lần
  622 lần
 • 632 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 82 1.082 ngày
  34 1.096 ngày
  72 1.138 ngày
 • 20 1.208 ngày
  91 1.278 ngày
  41 1.334 ngày
 • 29 1.376 ngày
  40 1.383 ngày
  17 1.411 ngày
 • 79 1.488 ngày
  27 1.530 ngày
  85 1.579 ngày
 • 73 1.593 ngày
  75 1.614 ngày
  55 1.649 ngày
 • 06 1.964 ngày
  59 2.013 ngày
  45 2.307 ngày
 • 67 17.489 ngày
  98 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT