GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
Tắt quảng cáo
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Long An ngày 19-01-2019

ĐB 65867 - 265867
G1 07590
G2 42568
G3 66282 - 72876
G4 44147 - 02239 - 62344 - 39496 - 35432 - 86230 - 63893
G5 1049
G6 1137 - 7029 - 5754
G7 661
Đầu Số Số Đít
0 90; 30 0
1 61 1
2 29 82; 32 2
3 39; 32; 30; 37; 38 93 3
4 47; 44; 49 44; 54 4
5 54 5
6 67; 67; 68; 61 76; 96 6
7 76 67; 67; 47; 37 7
8 82 68; 38 8
9 90; 96; 93 39; 49; 29 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 79 65 ngày
  21 72 ngày
  25 72 ngày
 • 28 72 ngày
  42 72 ngày
  45 72 ngày
 • 80 72 ngày
  87 72 ngày
  58 79 ngày
 • 01 86 ngày
  26 93 ngày
  35 100 ngày
 • 43 100 ngày
  06 107 ngày
  53 107 ngày
 • 16 114 ngày
  56 114 ngày
  27 121 ngày
 • 33 121 ngày
  59 128 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 444 lần
  854 lần
 • 073 lần
  473 lần
 • 683 lần
  743 lần
 • 983 lần
  042 lần
 • 232 lần
  292 lần
 • 322 lần
  362 lần
 • 382 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 98 1.269 ngày
  38 1.276 ngày
  21 1.297 ngày
 • 46 1.304 ngày
  24 1.360 ngày
  02 1.486 ngày
 • 65 1.619 ngày
  19 1.640 ngày
  09 1.654 ngày
 • 41 1.668 ngày
  54 1.682 ngày
  29 1.815 ngày
 • 85 1.878 ngày
  12 1.941 ngày
  70 2.088 ngày
 • 15 2.445 ngày
  04 2.466 ngày
  33 2.928 ngày
 • 42 2.942 ngày
  35 17.917 ngày
Tắt quảng cáo
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT
TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT