GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
Tắt quảng cáo
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 19-01-2019

ĐB 03014 - 303014
G1 44533
G2 68417
G3 28758 - 26604
G4 00103 - 15702 - 47106 - 83851 - 90897 - 25168 - 99690
G5 7832
G6 2882 - 1551 - 5909
G7 461
Đầu Số Số Đít
0 04; 03; 02; 06; 09; 08 90 0
1 14; 14; 17 51; 51; 61 1
2 02; 32; 82 2
3 33; 32 33; 03 3
4 14; 14; 04 4
5 58; 51; 51 5
6 68; 61 06 6
7 17; 97 7
8 82 58; 68; 08 8
9 97; 90 09 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 96 58 ngày
  13 65 ngày
  59 65 ngày
 • 66 65 ngày
  91 65 ngày
  94 65 ngày
 • 43 72 ngày
  74 72 ngày
  48 79 ngày
 • 37 86 ngày
  64 86 ngày
  46 100 ngày
 • 63 100 ngày
  75 100 ngày
  57 107 ngày
 • 34 114 ngày
  69 114 ngày
  92 170 ngày
 • 18 184 ngày
  38 212 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 685 lần
  014 lần
 • 984 lần
  113 lần
 • 313 lần
  353 lần
 • 513 lần
  583 lần
 • 022 lần
  062 lần
 • 082 lần
  402 lần
 • 542 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 93 1.129 ngày
  86 1.150 ngày
  36 1.192 ngày
 • 57 1.367 ngày
  29 1.437 ngày
  91 1.486 ngày
 • 45 1.493 ngày
  43 1.577 ngày
  89 1.738 ngày
 • 35 1.885 ngày
  06 1.927 ngày
  25 2.025 ngày
 • 22 2.375 ngày
  59 2.410 ngày
  38 2.543 ngày
 • 60 2.571 ngày
  51 2.648 ngày
  95 2.753 ngày
 • 66 17.917 ngày
  94 17.917 ngày
Tắt quảng cáo
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT
TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT