GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
Tắt quảng cáo
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 16-06-2018

ĐB 05964 - 605964
G1 09831
G2 23397
G3 39601 - 46397
G4 04942 - 03087 - 01546 - 64135 - 12774 - 41580 - 85420
G5 5997
G6 0091 - 1215 - 6323
G7 862
Đầu Số Số Đít
0 01; 05 80; 20 0
1 15 31; 01; 91 1
2 20; 23 42; 62 2
3 31; 35 23 3
4 42; 46 64; 64; 74 4
5 35; 15; 05 5
6 64; 64; 62 46 6
7 74 97; 97; 87; 97 7
8 87; 80 8
9 97; 97; 97; 91 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 79 61 ngày
  17 68 ngày
  95 68 ngày
 • 30 75 ngày
  90 75 ngày
  02 82 ngày
 • 22 82 ngày
  39 82 ngày
  57 82 ngày
 • 96 96 ngày
  98 96 ngày
  67 103 ngày
 • 85 103 ngày
  93 110 ngày
  50 131 ngày
 • 54 131 ngày
  45 152 ngày
  52 208 ngày
 • 44 215 ngày
  25 271 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 974 lần
  053 lần
 • 203 lần
  233 lần
 • 062 lần
  092 lần
 • 122 lần
  152 lần
 • 212 lần
  342 lần
 • 412 lần
  472 lần
 • 622 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 36 978 ngày
  72 1.139 ngày
  57 1.153 ngày
 • 29 1.223 ngày
  91 1.272 ngày
  45 1.279 ngày
 • 43 1.363 ngày
  89 1.524 ngày
  58 1.573 ngày
 • 35 1.671 ngày
  06 1.713 ngày
  25 1.811 ngày
 • 22 2.161 ngày
  59 2.196 ngày
  38 2.329 ngày
 • 60 2.357 ngày
  51 2.434 ngày
  95 2.539 ngày
 • 66 17.702 ngày
  94 17.702 ngày
Tắt quảng cáo
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Soi cầu xổ số miền Bắc Trung Nam

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT