GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 15-11-2017

ĐB 77903 - 877903
G1 93583
G2 34925
G3 39830 - 61203
G4 55639 - 15553 - 62017 - 26611 - 09466 - 31926 - 16500
G5 2610
G6 2359 - 1607 - 9353
G7 454
Đầu Số Số Đít
0 03; 03; 03; 00; 07 30; 00; 10 0
1 17; 11; 10 11 1
2 25; 26 2
3 30; 39 03; 03; 83; 03; 53; 53 3
4 54; 74 4
5 53; 59; 53; 54 25 5
6 66 66; 26 6
7 74 17; 07 7
8 83 8
9 39; 59 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 75 60 ngày
  21 67 ngày
  28 67 ngày
 • 60 67 ngày
  76 67 ngày
  98 67 ngày
 • 18 74 ngày
  32 74 ngày
  50 74 ngày
 • 37 81 ngày
  62 88 ngày
  64 88 ngày
 • 20 95 ngày
  82 95 ngày
  47 102 ngày
 • 71 116 ngày
  81 116 ngày
  65 130 ngày
 • 86 151 ngày
  93 221 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 134 lần
  303 lần
 • 743 lần
  032 lần
 • 072 lần
  102 lần
 • 172 lần
  252 lần
 • 312 lần
  512 lần
 • 532 lần
  542 lần
 • 552 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 88 1.124 ngày
  07 1.131 ngày
  37 1.152 ngày
 • 55 1.159 ngày
  63 1.180 ngày
  01 1.271 ngày
 • 61 1.327 ngày
  44 1.453 ngày
  40 1.481 ngày
 • 72 1.600 ngày
  28 1.656 ngày
  60 2.125 ngày
 • 05 2.253 ngày
  79 2.272 ngày
  30 2.391 ngày
 • 78 2.412 ngày
  00 17.489 ngày
  54 17.489 ngày
 • 57 17.489 ngày
  59 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT