GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 12-11-2017

ĐB 66724 - 566724
G1 91890
G2 84701
G3 97546 - 83751
G4 64804 - 89566 - 14891 - 83570 - 74027 - 55122 - 59704
G5 3033
G6 2224 - 0509 - 8971
G7 553
Đầu Số Số Đít
0 01; 04; 04; 09 90; 70 0
1 01; 51; 91; 71 1
2 24; 24; 27; 22; 24 22 2
3 33 33; 53 3
4 46 24; 24; 04; 04; 24 4
5 51; 53 5
6 66 46; 66; 76 6
7 70; 71; 76 27 7
8 8
9 90; 91 09 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 82 70 ngày
  92 70 ngày
  41 77 ngày
 • 72 77 ngày
  95 77 ngày
  14 84 ngày
 • 45 84 ngày
  94 84 ngày
  96 84 ngày
 • 50 91 ngày
  61 91 ngày
  98 91 ngày
 • 38 105 ngày
  99 126 ngày
  28 133 ngày
 • 19 140 ngày
  42 154 ngày
  56 189 ngày
 • 64 189 ngày
  25 245 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 093 lần
  393 lần
 • 493 lần
  573 lần
 • 593 lần
  663 lần
 • 012 lần
  042 lần
 • 082 lần
  102 lần
 • 162 lần
  242 lần
 • 332 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 81 1.246 ngày
  41 1.253 ngày
  57 1.309 ngày
 • 99 1.337 ngày
  44 1.386 ngày
  83 1.435 ngày
 • 50 1.477 ngày
  64 1.498 ngày
  27 1.582 ngày
 • 32 2.086 ngày
  90 2.219 ngày
  10 2.233 ngày
 • 16 2.373 ngày
  04 2.436 ngày
  09 17.489 ngày
 • 15 17.489 ngày
  25 17.489 ngày
  72 17.489 ngày
 • 91 17.489 ngày
  97 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT