GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 15-11-2017

ĐB 99397 - 299397
G1 51917
G2 69655
G3 90213 - 82336
G4 99521 - 35990 - 03730 - 43491 - 44210 - 05791 - 13431
G5 7736
G6 1702 - 1645 - 9876
G7 292
Đầu Số Số Đít
0 02 90; 30; 10 0
1 17; 13; 10 21; 91; 91; 31 1
2 21 02; 92 2
3 36; 30; 31; 36 13 3
4 45; 49 4
5 55 55; 45 5
6 36; 36; 76 6
7 76 97; 97; 17 7
8 8
9 97; 97; 90; 91; 91; 92 49 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 79 74 ngày
  84 74 ngày
  03 81 ngày
 • 33 81 ngày
  01 88 ngày
  07 88 ngày
 • 27 88 ngày
  64 88 ngày
  67 88 ngày
 • 26 95 ngày
  40 102 ngày
  46 102 ngày
 • 62 102 ngày
  29 109 ngày
  68 116 ngày
 • 86 116 ngày
  41 123 ngày
  96 144 ngày
 • 71 151 ngày
  54 179 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 364 lần
  914 lần
 • 103 lần
  173 lần
 • 633 lần
  933 lần
 • 052 lần
  442 lần
 • 482 lần
  492 lần
 • 582 lần
  602 lần
 • 902 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 52 1.068 ngày
  92 1.096 ngày
  77 1.187 ngày
 • 72 1.194 ngày
  62 1.243 ngày
  34 1.250 ngày
 • 50 1.257 ngày
  61 1.306 ngày
  84 1.334 ngày
 • 31 1.376 ngày
  75 1.495 ngày
  91 1.586 ngày
 • 40 1.593 ngày
  17 2.118 ngày
  74 2.230 ngày
 • 00 2.272 ngày
  23 17.489 ngày
  42 17.489 ngày
 • 57 17.489 ngày
  64 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT