GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Cà Mau ngày 13-11-2017

ĐB 33864 - 533864
G1 76776
G2 50289
G3 38769 - 22244
G4 99600 - 30715 - 71716 - 58242 - 89089 - 31092 - 51495
G5 1041
G6 8252 - 6750 - 5640
G7 937
Đầu Số Số Đít
0 00 00; 50; 40 0
1 15; 16 41 1
2 42; 92; 52 2
3 37 3
4 44; 42; 41; 40 64; 64; 44 4
5 52; 50; 56 15; 95 5
6 64; 64; 69 76; 16; 56 6
7 76 37 7
8 89; 89 8
9 92; 95 89; 69; 89 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 75 62 ngày
  12 69 ngày
  25 69 ngày
 • 30 76 ngày
  68 76 ngày
  20 83 ngày
 • 91 83 ngày
  49 90 ngày
  60 90 ngày
 • 71 90 ngày
  54 97 ngày
  17 104 ngày
 • 29 104 ngày
  03 111 ngày
  05 111 ngày
 • 21 111 ngày
  39 118 ngày
  48 125 ngày
 • 51 132 ngày
  87 139 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 693 lần
  773 lần
 • 002 lần
  182 lần
 • 222 lần
  232 lần
 • 402 lần
  422 lần
 • 472 lần
  522 lần
 • 562 lần
  622 lần
 • 812 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 50 1.042 ngày
  60 1.049 ngày
  41 1.056 ngày
 • 36 1.168 ngày
  09 1.238 ngày
  10 1.301 ngày
 • 83 1.322 ngày
  81 1.329 ngày
  08 1.364 ngày
 • 16 1.441 ngày
  99 1.504 ngày
  89 1.518 ngày
 • 01 2.050 ngày
  76 2.134 ngày
  11 17.489 ngày
 • 34 17.489 ngày
  44 17.489 ngày
  62 17.489 ngày
 • 85 17.489 ngày
  86 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT