GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 16-11-2017

ĐB 53860 - 153860
G1 31770
G2 13079
G3 38279 - 55520
G4 16038 - 57258 - 68053 - 72039 - 79898 - 97432 - 29382
G5 4269
G6 4528 - 0335 - 6520
G7 534
Đầu Số Số Đít
0 60; 60; 70; 20; 20 0
1 1
2 20; 28; 20 32; 82 2
3 38; 39; 32; 35; 34 53 3
4 34 4
5 58; 53 35 5
6 60; 60; 69 6
7 70; 79; 79 7
8 82; 89 38; 58; 98; 28 8
9 98 79; 79; 39; 69; 89 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 87 66 ngày
  41 73 ngày
  48 73 ngày
 • 55 73 ngày
  76 73 ngày
  68 80 ngày
 • 72 80 ngày
  74 80 ngày
  00 87 ngày
 • 57 87 ngày
  93 94 ngày
  85 101 ngày
 • 94 101 ngày
  96 101 ngày
  24 108 ngày
 • 43 129 ngày
  88 129 ngày
  61 171 ngày
 • 18 213 ngày
  71 227 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 154 lần
  203 lần
 • 283 lần
  383 lần
 • 493 lần
  533 lần
 • 693 lần
  793 lần
 • 913 lần
  172 lần
 • 262 lần
  352 lần
 • 372 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 43 1.004 ngày
  76 1.018 ngày
  62 1.130 ngày
 • 74 1.179 ngày
  40 1.186 ngày
  18 1.193 ngày
 • 22 1.200 ngày
  30 1.228 ngày
  80 1.284 ngày
 • 45 1.347 ngày
  02 1.375 ngày
  23 1.578 ngày
 • 39 2.033 ngày
  33 2.159 ngày
  53 2.474 ngày
 • 00 17.489 ngày
  10 17.489 ngày
  31 17.489 ngày
 • 42 17.489 ngày
  71 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT