GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Bình Phước ngày 18-11-2017

ĐB 61761 - 961761
G1 71483
G2 08503
G3 79613 - 71882
G4 72479 - 62000 - 11967 - 34673 - 75480 - 64471 - 75653
G5 9110
G6 4640 - 6162 - 6955
G7 763
Đầu Số Số Đít
0 03; 00 00; 80; 10; 40 0
1 13; 10 61; 61; 71 1
2 82; 62; 82 2
3 83; 03; 13; 73; 53; 63 3
4 40 4
5 53; 55 55 5
6 61; 61; 67; 62; 63 6
7 79; 73; 71 67 7
8 83; 82; 80; 82 8
9 79 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 65 57 ngày
  98 57 ngày
  14 64 ngày
 • 38 64 ngày
  32 71 ngày
  75 71 ngày
 • 88 71 ngày
  90 71 ngày
  16 78 ngày
 • 23 85 ngày
  91 85 ngày
  29 99 ngày
 • 18 106 ngày
  24 106 ngày
  66 106 ngày
 • 12 120 ngày
  76 141 ngày
  05 148 ngày
 • 99 162 ngày
  42 169 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 043 lần
  643 lần
 • 823 lần
  002 lần
 • 072 lần
  102 lần
 • 132 lần
  252 lần
 • 272 lần
  342 lần
 • 402 lần
  412 lần
 • 462 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 47 1.149 ngày
  73 1.198 ngày
  39 1.226 ngày
 • 06 1.233 ngày
  84 1.282 ngày
  63 1.331 ngày
 • 99 1.345 ngày
  72 1.352 ngày
  70 1.366 ngày
 • 87 1.387 ngày
  18 1.401 ngày
  51 1.408 ngày
 • 08 1.478 ngày
  67 1.583 ngày
  23 1.947 ngày
 • 49 1.968 ngày
  89 2.024 ngày
  83 2.080 ngày
 • 30 2.136 ngày
  43 2.388 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT