GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 17-11-2017

ĐB 39059 - 239059
G1 43440
G2 14383
G3 79053 - 90687
G4 89154 - 51482 - 29283 - 50003 - 65393 - 80808 - 71378
G5 6649
G6 6043 - 2699 - 0496
G7 657
Đầu Số Số Đít
0 03; 08 40 0
1 21 1
2 21 82 2
3 83; 53; 83; 03; 93; 43 3
4 40; 49; 43 54 4
5 59; 59; 53; 54; 57 5
6 96 6
7 78 87; 57 7
8 83; 87; 82; 83 08; 78 8
9 93; 99; 96 59; 59; 49; 99 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 62 65 ngày
  73 65 ngày
  88 65 ngày
 • 00 72 ngày
  11 72 ngày
  69 72 ngày
 • 65 79 ngày
  28 86 ngày
  30 86 ngày
 • 76 86 ngày
  10 93 ngày
  36 93 ngày
 • 16 114 ngày
  20 121 ngày
  32 121 ngày
 • 85 121 ngày
  80 142 ngày
  91 149 ngày
 • 95 149 ngày
  47 177 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 504 lần
  824 lần
 • 834 lần
  243 lần
 • 403 lần
  533 lần
 • 543 lần
  963 lần
 • 012 lần
  052 lần
 • 142 lần
  182 lần
 • 212 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 64 1.220 ngày
  61 1.255 ngày
  34 1.269 ngày
 • 49 1.276 ngày
  81 1.283 ngày
  04 1.297 ngày
 • 56 1.304 ngày
  08 1.500 ngày
  51 1.605 ngày
 • 72 1.640 ngày
  91 1.934 ngày
  77 2.158 ngày
 • 67 2.298 ngày
  65 2.354 ngày
  17 17.489 ngày
 • 26 17.489 ngày
  28 17.489 ngày
  29 17.489 ngày
 • 57 17.489 ngày
  90 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT