GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số An Giang ngày 16-11-2017

ĐB 00382 - 500382
G1 02407
G2 16805
G3 10380 - 76434
G4 79248 - 43555 - 75450 - 39588 - 73268 - 11056 - 06131
G5 1674
G6 9958 - 1373 - 3775
G7 166
Đầu Số Số Đít
0 07; 05 80; 50 0
1 31 1
2 82; 82; 92 2
3 34; 31 73 3
4 48 34; 74 4
5 55; 50; 56; 58 05; 55; 75 5
6 68; 66 56; 66 6
7 74; 73; 75 07 7
8 82; 82; 80; 88 48; 88; 68; 58 8
9 92 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 10 66 ngày
  16 66 ngày
  67 66 ngày
 • 70 66 ngày
  86 66 ngày
  89 73 ngày
 • 90 73 ngày
  47 80 ngày
  62 80 ngày
 • 43 87 ngày
  83 87 ngày
  02 94 ngày
 • 44 101 ngày
  85 101 ngày
  45 122 ngày
 • 94 122 ngày
  51 136 ngày
  64 143 ngày
 • 95 157 ngày
  46 241 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 603 lần
  743 lần
 • 883 lần
  132 lần
 • 142 lần
  202 lần
 • 282 lần
  312 lần
 • 362 lần
  562 lần
 • 572 lần
  662 lần
 • 692 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 11 1.053 ngày
  14 1.060 ngày
  85 1.095 ngày
 • 84 1.186 ngày
  32 1.207 ngày
  69 1.235 ngày
 • 29 1.284 ngày
  20 1.403 ngày
  79 1.424 ngày
 • 50 1.438 ngày
  67 1.578 ngày
  17 1.592 ngày
 • 13 2.026 ngày
  58 2.110 ngày
  30 2.285 ngày
 • 00 17.489 ngày
  05 17.489 ngày
  25 17.489 ngày
 • 28 17.489 ngày
  37 17.489 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT