GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
Tắt quảng cáo
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-01-2019

ĐB 30559
G1 78713
G2 84288 - 17464
G3 98540 - 14459 - 45907 - 55104 - 62771 - 61680
G4 2703 - 7978 - 0534 - 7176
G5 9801 - 8835 - 2008 - 9821 - 1349 - 0687
G6 200 - 788 - 053
G7 56 - 77 - 55 - 15
Đầu Số Số Đít
0 07; 04; 03; 01; 08; 00 40; 80; 00 0
1 13; 15 71; 01; 21 1
2 21 2
3 34; 35 13; 03; 53 3
4 40; 49 64; 04; 34 4
5 59; 59; 53; 56; 55 35; 55; 15 5
6 64 76; 56 6
7 71; 78; 76; 77 07; 87; 77 7
8 88; 80; 87; 88 88; 78; 08; 88 8
9 59; 59; 49 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 61 6 ngày
  90 6 ngày
  04 7 ngày
 • 20 7 ngày
  59 7 ngày
  81 7 ngày
 • 93 7 ngày
  30 8 ngày
  32 8 ngày
 • 00 9 ngày
  24 9 ngày
  44 9 ngày
 • 17 10 ngày
  41 10 ngày
  80 10 ngày
 • 01 11 ngày
  06 12 ngày
  68 14 ngày
 • 91 15 ngày
  83 16 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 4916 lần
  5616 lần
 • 1515 lần
  7915 lần
 • 1414 lần
  2214 lần
 • 4814 lần
  7214 lần
 • 7614 lần
  3113 lần
 • 7312 lần
  8612 lần
 • 0011 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 83 206 ngày
  98 208 ngày
  82 228 ngày
 • 85 230 ngày
  00 232 ngày
  04 255 ngày
 • 47 267 ngày
  66 275 ngày
  61 276 ngày
 • 46 280 ngày
  52 281 ngày
  09 290 ngày
 • 12 294 ngày
  13 304 ngày
  07 314 ngày
 • 25 346 ngày
  51 354 ngày
  90 467 ngày
 • 42 809 ngày
  06 825 ngày
Tắt quảng cáo
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT
TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT