GIỜ VÀNG CHỐT SỐ
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-11-2017

ĐB 01622
G1 04620
G2 40300 - 64756
G3 16128 - 00525 - 32446 - 96672 - 12330 - 29506
G4 0133 - 1744 - 6755 - 9922
G5 0138 - 0567 - 3494 - 3461 - 0812 - 5424
G6 955 - 155 - 488
G7 42 - 62 - 39 - 41
Đầu Số Số Đít
0 00; 06 20; 00; 30 0
1 12 61; 41 1
2 22; 20; 28; 25; 22; 24 22; 72; 22; 12; 42; 62 2
3 30; 33; 38; 39 33 3
4 46; 44; 42; 41 44; 94; 24 4
5 56; 55; 55; 55 25; 55; 55; 55 5
6 67; 61; 62 56; 46; 06 6
7 72 67 7
8 88 28; 38; 88 8
9 94 39 9
Lotto lâu chưa ra:
 • 69 5 ngày
  84 5 ngày
  11 6 ngày
 • 19 6 ngày
  34 6 ngày
  35 6 ngày
 • 66 6 ngày
  27 7 ngày
  40 7 ngày
 • 65 7 ngày
  85 7 ngày
  18 8 ngày
 • 74 8 ngày
  60 9 ngày
  63 9 ngày
 • 82 9 ngày
  52 10 ngày
  83 11 ngày
 • 91 12 ngày
  96 21 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng:
 • 2516 lần
  2716 lần
 • 5516 lần
  4713 lần
 • 6213 lần
  6413 lần
 • 2312 lần
  2412 lần
 • 5912 lần
  8012 lần
 • 8512 lần
  9812 lần
 • 2811 lần
Đặc biệt lâu chưa ra:
 • 36 170 ngày
  62 193 ngày
  29 198 ngày
 • 74 199 ngày
  84 209 ngày
  05 210 ngày
 • 45 218 ngày
  11 220 ngày
  35 232 ngày
 • 14 233 ngày
  58 237 ngày
  75 242 ngày
 • 00 248 ngày
  17 260 ngày
  51 322 ngày
 • 18 334 ngày
  42 381 ngày
  26 385 ngày
 • 06 397 ngày
  02 444 ngày
HEADER-SCMB-1
HEADER-SCMB-2
HEADER-SCMB-3-TEXT
HEADER-SCMB-4-TEXT

Kết quả xổ số các miền hôm nay

TOP-NEWSLIST-TEXT
FOOTER-NEWSLIST-TEXT